nedeľa 6. marca 2016

Richard Branson: Ako si získať investora pre správnu vec?

Tentokrát som preložil Richardov stĺpček , v ktorom odpovedá na otázky čitateľov. Ako predať investorom to, že vaša firma robí niečo dobré pre svet?

Pozitívny dopad na spoločnosť a zisk sú len 2 strany tej istej mince. Firmy ktoré sa pozerajú len na zisk a zanedbávajú dopad, ktorý má ich konanie na dôležité problémy v spoločnosti - ako je detská práca, diskriminácia a životné prostredie - trpia najviac, keď sa začnú veci kaziť.
Otázka:"Mám rozvinutý koncept na startup s potenciálom nie len generovať zisky, ale aj mať pozitívny dopad na svet okolo nás. Nakoľko sa môj biznis nezameriava len na tvorbu zisku, ako by som to mal prezentovať investorom? Všimol som si, že vždy keď spomeniem spoločenský dopad alebo niečo hoci len maličko znejúce ako "nezisková časť biznisu", utečú preč. Ako by som mohol prekonať tieto predsudky?" - Charles Preuss

Najlepším spôsobom ako sa zachovať voči ľudským predsudkom je postaviť sa im čelom, a pozrieť sa na vec z iného pohľadu.

Ak v dnešnej dobe niektorí podnikatelia a šéfovia firiem stále berú pozitívny spoločenský dopad ako ťažko merateľný, alebo dokonca nemerateľný, alebo to vnímajú ako zbytočné rozptyľovanie, ktoré ich vyrušuje pri dosahovaní zisku, prosím - nesúhlas s nimi!

Prezentuj svoj koncept sebavedomo, pretože máš pred mnohými konkurentmi výhodu: nadšenie a priazeň zákazníkov, ktorí budú podporovať tvoje myšlienky.

Pri jednaní s investormi skús prízvukovať tieto veci:

Zisk a spoločenský dopad sú prepojené

Vždy som zastával názor, že spoločenský dopad a zisk sú dvoma stranami tej istej mince. najúspešnejšie firmy prosperujú pretože ponúkajú produkty a služby, ktoré vytvárajú hmatateľnú pozitívnu zmenu v živote svojich zákazníkov (a samozrejme pri tom neničia prírodu, alebo nespôsobujú ešte väčšie utrpenie niekomu inému).

Ak sa na to pozeráte z tohto hľadiska, spoločenský dopad je silný predajný bod.

Len sa zamyslite nad neuveriteľnými výhodami, ktoré by vyplynuli z toho, ak by ste vidieckym komunitám priniesli zdroj čistej energie, namiesto nebezpečných, drahých a nespoľahlivých fosílnych palív na ktorých závisia dnes. Alebo si predstavte možnosti, ktoré už teraz vytvorila rozširujúca sa mobilná telekomunikačná sieť (vrátane systému mobilných platieb) podnikateľom v rozvojových krajinách.

 Jednoducho povedané: Spoločenský dopad, ak sa na neho pozeráte ako na príležitosť, môže byť dobrý biznis.

Sociálny dopad sa dá merať

Je pravdou, že niekedy je veľmi ťažké presne určiť príčinu a následok vecí - a keď nastane zmena, samotná spoločnosť si nemôže prisvojiť všetky zásluhy. Pokroky v oblastiach ako sú rodová rovnosť, rešpektovanie LGBT a odstraňovanie chudoby je výsledkom dlhých rokov spoločnej práce.

Avšak ráta sa každý krok vpred. Po celom svete sa začínajú používať rôzne nové nástroje na meranie pozitívneho efektu, ktorý vaša firma vytvorí.

Oxfam International a Global Compact Spojených Národov nedávno spustili  tzv. "Poverty footprint" ("Stopa chudoby", p.p.) - šikovnú metodológiu, ktorá pomáha firmám posúdiť, ako pomáhajú odstrániť a zmierňovať chudobu vo svete - alebo ako ju dokážu ešte prehĺbiť. Stránky ako MadeInAFreeWorld.com - iniciatíva, ktorá pomáha zákazníkom a firmám zisťovať, či sa v ich dodávateľskej sieti nachádza niekto využívajúci otrokov ako pracovnú silu - pomáhajú firmám eliminovať negatívne dopady na spoločnosť.Na vlastné oči som videl, ako ohromne utrpeli veľké značky len preto, lebo veci zametali pod koberec, a začali sa nimi skutočne zaoberať až príliš neskoro - keď už bola pohroma na svete. Ak sa vydáte tou jednoduchou cestou, nakoniec vás to dobehne.
Tvoj biznis však má za cieľ urobiť svet lepším.

A zameriava sa na ťažké otázky od prvého dňa.

Ak to tak nie je, možno by si mal prepracovať svoj podnikateľský plán.

Firma venujúca sa textíliám môže napríklad prispieť k zmene tým, že upraví niektoré veci v kancelárii - napríklad zavedie systém recyklovania. Ale čo detská práca, ktorá sa schováva niekde na začiatku dodávateľského reťazca? A čo dodávateľ, ktorý znižuje náklady tým, že porušuje základné pravidlá bezpečnosti a zdravia zamestnancov?

Firma sa musí pozerať na spoločenský dopad komplexne, vrámci celého svojho dodávateľského reťazca.

Zlepší váš biznis životy ľudí, vrátane tých, ktorí pre vás robia? Ako dokážete minimalizovať negatívny dopad na spoločnosť, ktorý je s vašim biznisom prepojený? Viete čo robí každý jeden z vašich dodávateľov, aby zabránil diskriminácii na pracovisku, alebo zamedzil detskú prácu?

Každý, kto sa ma snaží presvedčiť, aby som investoval do jeho firmy mi musí povedať aj o spoločenskom dopade. Moje rozhodnutie to ovplyvní rovnako ako napríklad inovatívnosť nápadu, alebo finančná návratnosť.

Takže Chareles, tvoj rozhovor s investormi nemusíš deliť na časť o spoločenskom dopade, a časť o zisku. Každý múdry a dlhodobo uvažujúci investor porozumie, že spoločenský dopad je nevyhnutným hnacím motorom tvojho biznisu - a jeho úspechu.

Na konci zanechá každá firma či startup nejakú stopu v spoločnosti. A to, že ty vieš ako bude tá stopa vyzerať ťa posúva do čela.
Preložil: ArPharazôn (Andrej kras)
Zdroj: http://www.thestar.com.my/metro/smebiz/columns/2016/02/22/social-impact-matters/
Obrázky: PSL board meeting -Pioneer libary system, cc-by
Detská práca - Ken Banks, cc-by

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára